دهکده ی کامپیوتر

دانلود

رمز gta iv

برای وارد کردن کدها ابتدا کلید up را بزنید سپس بوسیله ی گوشی خود کدهارا وارد کنید.
نکته خط های تیره را در شماره گیری وارد نکنید.
نکته:شما باید به مرحله ای برسید که تلفن را دریافت کرده باشید.
سلامتی و مهمات کامل:
3625550100
گرفتن تمام اسلحه ها:
486-555-0150
کم کردن میزان ستاره ها:
267-555-0100
عوض کردن هوا:
468-555-0100
ماشین ها:
227-555-0142
227-555-0100
227-555-0147
227-555-0175
227-555-0168
625-555-0100
625-555-0150
359-555-0100
938-555-0100

 

شرکت در بحث این موضوع در انجمن

+ نوشته شده در  ساعت   توسط a2010  |